انجمن تخصصی مرحله اول و دوم شهرسازی
تمرین 1 چشم انداز - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن تخصصی مرحله اول و دوم شهرسازی (http://iransketch.ir/shahrsazi)
+-- انجمن: گرایش برنامه ریزی شهری (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- انجمن: برنامه ریزی شهری مرحله دوم (/forumdisplay.php?fid=11)
+---- انجمن: آموزش (/forumdisplay.php?fid=14)
+----- انجمن: چشم انداز نویسی (/forumdisplay.php?fid=81)
+------ انجمن: نمرین (/forumdisplay.php?fid=92)
+------ موضوع: تمرین 1 چشم انداز (/showthread.php?tid=986)تمرین 1 چشم انداز - Brightness - 03-20-2014 01:24 PM

با سلام، دوستانی که مقالات مسکن غیررسمی را مطالعه میکنند، برای نمونه موردی هایی که مطالعه میکنند،نسبت به تعیین چشم انداز اقدام کرده و در سایت ارسال کنند.