انجمن تخصصی مرحله اول و دوم شهرسازی
نقش استراتژی توسعه شهری CDS در سیاستهای تامین مسکن گروههای کم درامد شهری - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن تخصصی مرحله اول و دوم شهرسازی (http://iransketch.ir/shahrsazi)
+-- انجمن: انجمن vip(ویژه اعضای vip) برای عضویت و دانلود نامحدود بنر گوشه پایین در سمت راست را کلیک کنید (/forumdisplay.php?fid=31)
+--- انجمن: گرایش برنامه ریزی شهری (/forumdisplay.php?fid=33)
+---- انجمن: مقالات برنامه ریزی شهری (/forumdisplay.php?fid=35)
+----- انجمن: موضوع درجه 3 (/forumdisplay.php?fid=101)
+------ انجمن: cds (/forumdisplay.php?fid=107)
+------ موضوع: نقش استراتژی توسعه شهری CDS در سیاستهای تامین مسکن گروههای کم درامد شهری (/showthread.php?tid=433)نقش استراتژی توسعه شهری CDS در سیاستهای تامین مسکن گروههای کم درامد شهری - آریودخت - 06-09-2013 01:36 AM

نقش استراتژی توسعه شهری CDS در سیاستهای تامین مسکن گروههای کم درامد شهری

مطالعه موردی: شهر رشت 

رحیم حیدری چیانه
سیده خدیجه رضاطبع ازگمی