انجمن تخصصی مرحله اول و دوم شهرسازی
بررسی تطبیقی دو الگوی مجتمع های مسکونی (متعارف و بلند مرتبه) - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن تخصصی مرحله اول و دوم شهرسازی (http://iransketch.ir/shahrsazi)
+-- انجمن: انجمن vip(ویژه اعضای vip) برای عضویت و دانلود نامحدود بنر گوشه پایین در سمت راست را کلیک کنید (/forumdisplay.php?fid=31)
+--- انجمن: گرایش برنامه ریزی شهری (/forumdisplay.php?fid=33)
+---- انجمن: مقالات برنامه ریزی شهری (/forumdisplay.php?fid=35)
+----- انجمن: موضوع درجه 1 (/forumdisplay.php?fid=59)
+------ انجمن: مسکن (/forumdisplay.php?fid=62)
+------ موضوع: بررسی تطبیقی دو الگوی مجتمع های مسکونی (متعارف و بلند مرتبه) (/showthread.php?tid=1012)بررسی تطبیقی دو الگوی مجتمع های مسکونی (متعارف و بلند مرتبه) - najme - 04-05-2014 01:18 PM

بررسی تطبیقی دو الگوی مجتمع های مسکونی (متعارف و بلند مرتبه) - مجتمع های مسکونی نور سئول و اسکان تهران 
دکتر محمد مهدی عزیزی - زمستان 1386