انجمن تخصصی مرحله اول و دوم شهرسازی

نسخه‌ی کامل: معرفي رهيافت گام به گام "مشكل- يابى- مشکل- گشايي" پيشنهادي مقدماتي براي آزمون شيوه تد
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
معرفي رهيافت گام به گام "مشكل- يابى- مشکل- گشايي" پيشنهادي مقدماتي براي آزمون شيوه تدبير شده "مشكل - يابي" در شهر تهران
زهره دانش پور
لینک مرجع