انجمن تخصصی مرحله اول و دوم شهرسازی

نسخه‌ی کامل: نقش استراتژی توسعه شهری CDS در سیاستهای تامین مسکن گروههای کم درامد شهری
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
نقش استراتژی توسعه شهری CDS در سیاستهای تامین مسکن گروههای کم درامد شهری

مطالعه موردی: شهر رشت 

رحیم حیدری چیانه
سیده خدیجه رضاطبع ازگمی
لینک مرجع